Plokščių stogų priežiūra pavasarį ir vasarą: ką svarbu atlikti, siekiant ilgalaikės eksploatacijos?

2020-04-30 Plokščių stogų priežiūra pavasarį ir vasarą: ką svarbu atlikti, siekiant ilgalaikės eksploatacijos?

Atsakingas požiūris ir planinė, nuosekli stogo dangos priežiūra gali žymiai prailginti stogo eksploatacijos laikotarpį. Planinis, kelis kartus per metus vykdomas stogo patikrinimas leidžia identifikuoti dangos pažeidimus, kol jie yra pradinėje stadijoje – smulkūs defektai kur kas lengviau pašalinami, jie pareikalauja mažesnių investicijų ir nepadaro reikšmingos žalos stogo kokybei bei funkcionalumui. Nors manoma, kad itin atsakingai stogą reikia paruošti žiemos metui, visgi pavasarinis, o taip pat ir vasaros metu atliekamas tikrinimas ne ką mažiau reikšmingi. Po žiemos neretai išryškėja didesnių ar mažesnių defektų, kuriuos privalu kuo skubiau pašalinti.

Stogo priežiūra šiltuoju metų laiku

Sezoniškumo kontekste galime išskirti esminius stogo tikrinimo darbus pavasarį ir vasarą. Pavasarinis tikrinimas yra vienas svarbiausių, kadangi po žiemos neretai atsiveria smulkūs ar didesni defektai, kuriuos aptikus laiku galima išvengti didelių nuostolių ir užkirsti kelią stogo funkcionalumo sumažėjimui. Tačiau ne mažiau reikšminga ir vasarą atliekama apžiūra, kuri svariai prisideda prie sėkmingos stogo eksploatacijos ir konstrukcijų bei dangos saugojimo.

Stogo tikrinimas pavasarį

Pavasarį labai svarbu skrupulingai apžiūrėti visą stogo plokštumą ir nustatyti, ar dangoje neatsirado pūslelių. Jei jų yra, reikia fiksuoti tikslų skaičių. Taip pat privalu atkreipti dėmesį, ar nėra stogo dangos plotų be pabarsto – jis turi dengti visą paviršių.

Apžiūrėti reikia ne tik stogo dangą iš išorės, bet ir viršutinio aukšto patalpų lubas – tai padės nustatyti, ar nėra pratekėjimo.

Po žiemos tikslinga įvertinti hermetizavimo vietas ir pasirūpinti jomis, jeigu identifikuojami defektai. Pavasarinis tikrinimas apima ir skardos tvirtinimo ant parapetų apžiūrą bei stogo dangos prijungimo prie vertikalių paviršių bei įlajų patikrą. Šias vietas galime traktuoti kaip problemines, tad svarbu užtikrinti tvirtą dangos prikibimą prie minėtų stogo dalių.

Stogo tikrinimas vasarą

Šiltuoju metų laiku stogo patikra užims bene mažiausiai laiko. Atliekant vasarinį patikrinimą svarbu identifikuoti viršutinio dangos sluoksnio įtrūkimus, jei tokių esama, ir pasirūpinti tinkamu jų pašalinimu. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, ar hidroizoliacinės dangos paviršiuje nėra raukšlelių tose vietose, kur danga jungiasi su vertikaliais paviršiais. Tikslinga įvertinti ir kitus stogo dangos paviršiaus pokyčius bei imtis reikiamų priemonių jiems sutvarkyti.

Bendros svarbios plokščių stogų eksploatacijos taisyklės

Kurioms stogo vietoms skirti daugiau dėmesio?

Nors kalbant apie kokybę, funkcionalumą ir sėkmingą eksploataciją svarbus visas stogo plotas ir atsakingas požiūris į jo priežiūrą, visgi tam tikroms vietoms reikia daugiau dėmesio. Šiai grupei priklauso išėjimai ant stogo, lietaus vandens nutekėjimo sistema, parapetų apskardinimas. Taip pat didesnio dėmesio reikalauja tam tikri tvirtinimai: antenų ir turėklų, ventiliacijos, kondicionavimo įrenginių. Daugiau dėmesio tikslinga orientuoti į stogo konstrukcijos siūles bei stogo dangos prijungimus prie vertikalių paviršių.


views 196
Grįžti į straipsnių sąrašą